Güncel Duyurular
SEMPOYZYUM PROGRAMI

 
Beşeri ve Vahyi İlimlerin Entegrasyonu: Mevcut Ve Beklentiler
ULUSLARARASI LİSANSÜSTÜ SEMPOZYUMU PROGRAM AKIŞI

(OTURUM LİNKLERİ PROGRAM CETVELİ İÇERİSİNDE PAYLAŞILMIŞTIR)

 
GENEL PROGRAM

 
BİRİNCİ GÜN: 28 KASIM 2022

 
SAAT ETKİNLİK MICROSOFT TEAMS LINK
 
02.30 PM
(Malaysian Time)
(التوقيت الماليزي)

09.30
(Turkey Time)
(التوقيت التركي)

 
 
Açılış Töreni
Asst Prof. Dr. Nashwan Abdo Khaled 
 HOD of Quran &Sunnah studies
&
Kuran Tilaveti
Sheikh Maswoud Ridwan

 

SALON 1 LINK
 
03.00 PM
 (Malaysian Time)
(التوقيت الماليزي)
 
10.00
(Turkey Time)
(التوقيت التركي)

 
 
Karşılama Konuşması
Prof. Dr. Shukran Abdul Rahman
Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi (IIUM) AHAS KIRKHS Dekanı

 
 
 
 

SALON 1 LINK
 
 
03.20 PM
 (Malaysian Time)
(التوقيت الماليزي)

10.20
(Turkey Time)
(التوقيت التركي)

 
 
 
 
 
Karşılama Konuşması
Prof. Dr. Saim KAYADİBİ
Karabuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı
 

 
 
SALON 1 LINK
 
03.45 PM
(Malaysian Time)
(التوقيت الماليزي)

10.45
(Turkey Time)
(التوقيت التركي)

 
 
Açılış Konuşması 1
Assoc. Prof. Dr. Radwan Jamal Yousef Elatrash, IIUM
 

 
 
 
 

SALON 1 LINK
 
04.10 PM
(Malaysian Time)
(التوقيت الماليزي)

11.10
(Turkey Time)
(التوقيت التركي)

 
 
 
Açılış Konuşması 2
 
Assoc. Prof. Dr. Hossam Moussa Mohamed SHOUSHA, Karabuk Üniversitesi.

 
 
 
 

SALON 1 LINK
 
04.30 PM
(Malaysian Time)
(التوقيت الماليزي)

11.30
(Turkey Time)
(التوقيت التركي)

 
 
 
 
 
ARA

 
 
 
05.00 - 06.30 PM
(Malaysian Time)
(التوقيت الماليزي)

12.00-13.30
(Turkey Time)
(التوقيت التركي)

 
 
 
PARALEL OTURUM  1
 
İNGİLİZCE

 
 
 

 
SALON 2 LINK
     
 
05.00 - 06.30 PM
(Malaysian Time)
(التوقيت الماليزي)

12.00-13.30
(Turkey Time)
(التوقيت التركي)
 
 
PARALEL OTURUM 1.1
 
TÜRKÇE

 
 
 

SALON 3 LINK
 
05.00 - 06.30 PM
(Malaysian Time)
(التوقيت الماليزي)

12.00-13.30
(Turkey Time)
(التوقيت التركي)
 
 
PARALEL OTURUM 1.2
 
TÜRKÇE

 
 
 
 

SALON 4 LINK
 
05.00 - 06.30 PM
(Malaysian Time)
(التوقيت الماليزي)

12.00-13.30
(Turkey Time)
(التوقيت التركي)
 
 
 
PARALEL OTURUM 1.3
 
TÜRKÇE

 
 
 

SALON 5 LINK
 
05.00 - 06.30 PM
(Malaysian Time)
(التوقيت الماليزي)

12.00-13.30
(Turkey Time)
(التوقيت التركي)

 
 
 
PARALEL OTURUM 1.4
 
TÜRKÇE

 
 
 

SALON 6 LINK
 
İKİNCİ GÜN: 29 KASIM 2022

 
SAAT   MICROSOFT TEAMS LINK
 
03.00 – 4.30 PM
(Malaysian Time)
(التوقيت الماليزي)

10.00-11.30
(Turkey Time)
(التوقيت التركي)

 
 
 
 
PARALEL OTURUM 1
 
ARAPÇA
 
 
 

 
SALON 1 LINK
 
03.00 – 4.30 PM
(Malaysian Time)
(التوقيت الماليزي)

10.00-11.30
(Turkey Time)
(التوقيت التركي)
 
 
PARALEL OTURUM 1.1
 
ARAPÇA
 
 

 
SALON 2 LINK

03.00 – 4.30 PM
(Malaysian Time)
(التوقيت الماليزي)

10.00-11.30
(Turkey Time)
(التوقيت التركي)

 
 
 
PARALEL OTURUM 1.2
 
ARAPÇA
 
 
 

SALON 3 LINK
 
03.00 – 4.30 PM
(Malaysian Time)
(التوقيت الماليزي)

10.00-11.30
(Turkey Time)
(التوقيت التركي)

 
 
 
 
PARALEL OTURUM 1.3
 
ARAPÇA
 
 
 
 

SALON 4 LINK

03.00 – 4.30 PM
(Malaysian Time)
(التوقيت الماليزي)

10.00-11.30
(Turkey Time)
(التوقيت التركي)
 
PARALEL OTURUM 1.4
 
ARAPÇA
SALON 6 LINK
 
04.30 PM
(Malaysian Time)
(التوقيت الماليزي)

11.30
(Turkey Time)
(التوقيت التركي)

 
 
 
 
 
ARA
 
 
05.00 PM
(Malaysian Time)
(التوقيت الماليزي)

12.00
(Turkey Time)
(التوقيت التركي)
 

 
 
 
Kapanış Konuşması
Asst Prof. Dr. Nashwan Abdo Khaled
 HOD of Quran &Sunnah studies

 
SALON 5 LINK
OTURUM BİLGİLERİ


 

28 KASIM 2022
اليوم الأول: 28 نوفمبر 2022

 
SAAT Paralel Oturumlar 1 (İngilizce)
Yer: Çevrimiçi (Microsoft Teams) – 
SALON 2 LINK
Oturum Başkanı: Assoc. Prof. Dr. NOOR MOHAMMAD OSMANI
الجلسات المتزامنة (البحوث الإنجليزية)

Microsoft Teams :المكان 
رئيس الجلسةالأستاذ المشارك الدكتور نور محمد عثماني
 
 
  
 
05.00.pm

06.30 p.m.
 
(Malaysian Time)
(التوقيت الماليزي)
 
12.00

13.30
 
(Turkey Time)
(التوقيت التركي)

 
 
THEME: COGNITIVE INTEGRATION BETWEEN THE SCIENCES OF REVELATION AND THE HUMANITIES, APPLIED STUDIES.
محور الجلسة: مجالات التكامل المعرفي بين علوم الوحي والعلوم الإنسانية، دراسات تطبيقية.
KONU BAŞLIĞI: VAHIY KAYNAKLI İLIMLER İLE BEŞERI BILIMLER ARASINDAKI BILIŞSEL ENTEGRASYON: UYGULAMALI ARAŞTIRMALAR
 
 
 
 

 
 1. I’JAZ ILMIY VIS-À-VIS TAFSIR ILMIY UNDER THE LIGHT OF THE PHILOSOPHY OF SCIENCE: AN INTEGRATIONIST ANALYSIS.
 NURULHANIY AHMAD FUAD & Dr. ZUNAIDAH MARZUKI.
 
 1. IBN KHALDUN’S VIEWS ON METHODOLOGICAL RELATIONSHIP BETWEEN SCIENCE OF HADITH AND HISTORY.
IFTEKHAR JAMIL.
 
 1. What Makes Food Ṭayyib (Good)? Ethical Perspectives on Genetically Modified Foods in the light of Qur’an & Sunnah.
NAEEMA HALIM.
 
 1. THE “RIGHT TO NON-DISCRIMINATION” IN UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS (UDHR): A QUR’ANIC ANALYSIS.
MD FAKAR UDDIN & Dr. NOOR MOHAMMAD OSMANI.
 
 1. HUMAN BEING: OBLIGATION BEARER OR RIGHT HOLDER?
Dr. MUSTAFA KENAN USTAHALILOĞLU.
 

 
 
SAAT

 
Paralel Oturum  1.1 (Türkçe)
Yer: Çevrimiçi (Microsoft Teams) – 
SALON 3 LINK
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Doğan Delil GÜLTEKİN
 
الجلسات المتزامنة 1.1 (التركية)

Microsoft Teams :المكان 
رئيس الجلسة: الدكتور دوغان دليل جولتيكن
 
05.00 p.m.

06.30 p.m.
 
(Malaysian Time)
(التوقيت الماليزي)
 
12.00

13.30
 
(Turkey Time)
(التوقيت التركي)

 
 
THEME: COGNITIVE INTEGRATION BETWEEN THE SCIENCES OF REVELATION AND THE HUMANITIES.
محور الجلسة: مجالات التكامل المعرفي بين علوم الوحي والعلوم الإنسانية
KONU BAŞLIĞI: VAHIY KAYNAKLI İLIMLER ILE BEŞERI BILIMLER ARASINDAKI BILIŞSEL ENTEGRASYON ALANLARI
 
 
 1. VAHIY ÖĞRETISI ILE BEŞERI BILIMLERIN BILIŞSEL ENTEGRASYONU PROBLEMININ DININ MÂNA VE MAKSATLARI CIHETINDEN ANALIZI: “İKRA BISMI RABBIKE-LLEZÎ HALEK” (EL-ALAK 96:1) ÂYETI ÖRNEKLEMINDE
 
DOÇ. DR. ABDULLAH BAYRAM
 

 
 1. BIR TEDHÎŞ HAREKETI OLARAK DEAŞ/IŞID
 
DR. ÖĞR. ÜYESI ALI RIZA AKGÜN
 

 
 1. KUR’ÂN TILÂVETINDE ARAP VE TÜRK TAVRI
 
ABDULHAMID PEHLIVAN - DOÇ. DR. TUĞRUL TEZCAN

 
 1. MEKKÎ B. EBÎ TÂLIB’IN EL-HIDÂYE İSIMLI ESERINDE MÜRCIE VE MU’TEZILE MEZHEPLERINE YÖNELIK ELEŞTIRISI
 
Fatih Çardak - Doç. Dr. Tuğrul Tezcan

 
 
SAAT

 
Paralel Oturum 1.2 (Türkçe)
Yer: Çevrimiçi (Microsoft Teams) – 
SALON 4 LINK
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hasan AKAN
 
الجلسات المتزامنة 1.2 (التركية)

Microsoft Teams :المكان 
رئيسة الجلسة: الأستاذ الدكتور حسن أكان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05.00 p.m.

06.30 p.m.
 
(Malaysian Time)
(التوقيت الماليزي)
 
 
 
12.00

13.30
 
(Turkey Time)
(التوقيت التركي)

 
 
 
THEME: COGNITIVE INTEGRATION BETWEEN THE SCIENCES OF REVELATION AND THE HUMANITIES, APPLIED STUDIES
محور الجلسة: التكامل المعرفي بين علوم الوحي والعلوم الإنسانية، دراسات تطبيقية
KONU BAŞLIĞI: VAHIY KAYNAKLI İLIMLER İLE BEŞERI BILIMLER ARASINDAKI BILIŞSEL ENTEGRASYON: UYGULAMALI ARAŞTIRMALAR
 
 

 1. MODERN BILIMLER ILE DIN BILIMLERININ BIRBIRINI TAMAMLAMASI: "İNSAN FITRATINA UYGUN EĞITIM SISTEMI"
 
PROF. DR. HASAN AKAN
 
 1.  POSTMODERN TOPLUMDA SÛFÎ GELENEK (TÜRKIYE ÖRNEĞI)
 
DOÇ. DR. ABDÜLCEBBAR KAVAK
 
 
 1. İNSANIN ANNE KARNINDA YARATILIŞI” HADISI BAĞLAMINDA ENFÛSÎ KADER ANLAYIŞI
 
DR. ÖĞR. ÜYESI YAKUP KOÇYIĞIT
 
 
 1. FIKIH İLMININ EKONOMIK SOSYAL HAYATLA BULUŞMASI -İBN HACER EL-HEYTEMÎ VE ŞEMSEDDÎN ER-REMLÎ’NIN BORÇLAR HUKUKUYLA İLGILI FARKLI GÖRÜŞLERI-
 
AHMET BATUR - DOÇ. DR. ADNAN MEMDUHOĞLU

 
 
 1. TEFSIR VE TEVILIN TARIHSEL SÜRECINDE KUR'AN'IN ANLAM EVRENIYLE İLETIŞIM İMKANI
 
DOÇ. DR. TUĞRUL TEZCAN
 
SAAT
 
 
Paralel Oturum 1.3 (Türkçe)
Yer: Çevrimiçi (Microsoft Teams) –  
SALON 5 LINK
Oturum Başkanı:  Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YILDIZ
 
الجلسات المتزامنة 1.3 (التركية)

Microsoft Teams :المكان 
رئيسة الجلسة: الدكتور مصطفى يلديز
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05.00 p.m.

06.30 p.m.
 
(Malaysian Time)
(التوقيت الماليزي)
 
 
12.00

13.30
 
(Turkey Time)
(التوقيت التركي)

 
 
 
THEME: COGNITIVE INTEGRATION BETWEEN THE SCIENCES OF REVELATION AND THE HUMANITIES, THEORETICAL STUDIES
محور الجلسة: التكامل المعرفي بين علوم الوحي والعلوم الإنسانية، دراسات نظرية
KONU BAŞLIĞI: Vahiy Kaynaklı İlimler İle Beşeri Bilimler Arasındaki Bilişsel Entegrasyon: Teorik Araştırmalar
 
 
 
 
 
 
 1. BEŞERÎ VE VAHYÎ İLIMLERIN BIRLIKTELIĞI ÇERÇEVESINDE MÛSIKÎ'YE BAKIŞ
 
PROF. DR. HÜSEYIN AKPINAR
 

 
 1. VARLIK VE OLUŞ AÇISINDAN REFERANSLARIN FELSEFE VE BILIM ILE DESTEKLENMESI
 
DR. ÖĞR. ÜYESI M. LATIF BAKIŞ
 

 
 1. KAYNAĞI VE DEĞERI BAKIMINDAN VAHYÎ VE FELSEFÎ BILGI MUKAYESESI: FÂRÂBÎ VE ÂMIRÎ ÖRNEĞI
 
ARŞ. GÖR. DR. SADI YILMAZ
 

 
 1. FAHRETTIN ER-RAZI'NIN KELAM YÖNTEMI ELEŞTIRISI
 
DR. ÖĞR. ÜYESI MUSTAFA YILDIZ

 
SAAT
 
Paralel Oturum 1.4 (Türkçe) – SALON 6 LINK
Yer: Çevrimiçi (Microsoft Teams)
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ayhan IŞIK
 
الجلسات المتزامنة 1.4 (التركية)

Microsoft Teams :المكان 
رئيس الجلسة: الدكتور أيهان إسيك.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05.00 p.m.

06.30 p.m.
 
(Malaysian Time)
(التوقيت الماليزي)
 
12.00

13.30
 
(Turkey Time)
(التوقيت التركي)

 
 
 
THEME: COGNITIVE INTEGRATION BETWEEN THE SCIENCES OF REVELATION AND THE HUMANITIES, CONCEPTUAL FRAMEWORK
محور الجلسة: التكامل المعرفي بين علوم الوحي والعلوم الإنسانية: الإطار المفاهيمي
KONU BAŞLIĞI: Vahiy Kaynaklı İlimler İle Beşeri Bilimler Arasındaki Bilişsel Entegrasyon: Kavramsal Çerçeve

 
 
 
 1. BILIM/LER SINIFLAMASI VE BILIMLERARASI ENTEGRASYON ÇABALARININ ORTAYA ÇIKARDIĞI SORUNLAR ÜZERINE.
 
PROF. DR. BAYRAM DALKILIÇ
 

 
 1. FILOZOFLARIN ALEMIN KIDEMI MESELESINE DAIR YORUMLARININ BILIMSEL DEĞERI, DINI BILGI ILE ENTEGRASYONU (TEHAFÜT ÖRNEĞI).
 
MUHAMMET YAFES OKAN - DR. ÖĞR. ÜYESI MUSTAFA YILDIZ
 

 
 1. OSMANLI ULEMA BIYOGRAFILERININ İNCELENMESINDE BIR YOL HARITASI.
 
DR. ÖĞR. ÜYESI ESRA YILDIZ
 

 
 1. OSMANLI DEVLETI’NDE DINÎ İÇERIKLI ESERLERIN DENETIMI İSLAM MEZHEPLERI VE KELAM İLE İLGILI İNCELENEN ESERLER.
 
DOÇ. DR. AYHAN IŞIK

 

 


 
 

29 KASIM 2022
اليوم الثاني: 29 نوفمبر 2022

 
SAAT
 
 
Paralel Otrurum 1 (Arapça)
Y
er: Çevrimiçi (Microsoft Teams) - SALON 1 LINK
Oturum Başkanı:  Assoc. Prof. Dr. Saad Eldin Mansour Gasmelsid
 
الجلسات المتزامنة 1 

Microsoft Teams :المكان 
رئيس الجلسةالأستاذ المشارك الدكتور سعد الدين منصور
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03.00 – 4.30 PM
(Malaysian Time)
(التوقيت الماليزي)
 
10.00 – 11.30
(Turkey Time)
(التوقيت التركي)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
THEME: Building the Islamic State - Reform Studies - Political Science in the context of the Qur'an
محور الجلسة: بناء الدولة الإسلامية - الدراسات الإصلاحية - العلوم السياسية في سياق القرآن
İslam Devleti İnşası, Islah Çalışmaları
Kuran bağlamında Siyasi ilimler
 
 
 
 1. معالم بناء الدَّولة الإسلاميَّة وسبل بنائها في ظل المتغيرات الفكرية والعملية.
 د. أسامة العثمان بن عبد الكريم

 
 1. المسؤولية الجنائية لإسقاط الجنين دراسة فقهية مقارنة بالقانون العراقي
ضياء سالم علي الكروي & د. خالد زين العابدين ديرشوي

 
 1. دورالصلح في تحقيق أمن المجتمع في أفغانستان
محمد مجاهد جلالي
 د. نور محمد عثماني

 
 1. أسباب النصر المادية: دراسة موضوعية.
زياد أحمد سعيد الدلوي
محمد أمين حسيني
 

 
 1. الرؤية العقدية والسياسية في الحوار القرآني: حوار سيدنا موسى عليه السلام الوارد في سورة الشعراء أنموذجا - دراسة تحليلية.
حسن عصام زيدان
Dr. Öğr. Üyesi. Hossam Moussa Mohamed SHOUSHA 
SAAT
 
 
Paralel Otrurum 1.1 (Arapça)
Yer: Çevrimiçi (Microsoft Teams) - 
SALON 2 LINK
Oturum Başkanı:  Bannga  Dr. Öğr. Üyesi Naim HANK
 
الجلسات المتزامنة 1.1 

Microsoft Teams :المكان 
رئيس الجلسة: : الدكتور  نعيم حنك

 
 
03.00 – 4.30 PM
(Malaysian Time)
(التوقيت الماليزي)
 
10.00 – 11.30
 (Turkey Time)
(التوقيت التركي)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
THEME: Reformatio n and the Arabic language in Quranic sciences & Quranic sciences in Iraq
محور الجلسة: الإصلاح واللغة العربية في العلوم القرآنية والعلوم القرآنية في العراق
KONU BAŞLIĞI:
Kuran İlimlerinde Islah, Arap Dili ve Irak’ta Kuran Eğitimi
 
 
 1. الإصلاح بين الزوجين في القرآن الكريم (دراسة موضوعية).
 محمد أحمدي 

 
 1. نظرية التغيير والإصلاح الاجتماعي عند نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم.
 Dr. Öğretim Üyesi Naim HANK
 

 
 1. البينية وأثرها على التكامل المعرفي في الإعجاز العلمي للقرآن الكريم
   
  مصعب السفر

 
 
 1. جهود العلامة "السمين الحلبي" في بيان دقائق الفروق اللغوية بين الالفاظ القرآنية
  من خلال كتابه عمدة الحفاظ.
 أحمد نجم
 

 
 1. المَلاحِنُ بينَ التدلِيلِ والتَأوِيلِ نظمًا ونثرًا: دراسةً تحليلة.
 د. خطاب أحمد خطاب 
 
 
SAAT
 
 
Paralel Otrurum 1.2 (Arapça)
Yer: Çevrimiçi (Microsoft Teams) - 
SALON 3 LINK
Oturum Başkanı: Assoc. Prof. Dr. Ahmed El-Mogtaba
 
الجلسات المتزامنة 1.2 

Microsoft Teams :المكان 
رئيس الجلسةالأستاذ المشارك الدكتور أحمد المجتبى بانقا
 
 
 
 
 
03.00 – 4.30 PM
(Malaysian Time)
(التوقيت الماليزي)
 
10.00 – 11.30
(Turkey Time)
(التوقيت التركي)

 
THEME: The institution of Waqf in Islam - The role of the Qur’an in social science research - The relationship between reason and revelation as a Sufi experience - The use of technology as detriment on family life
محور الجلسة: مؤسسة الوقف في الإسلام - دور القرآن في أبحاث العلوم الاجتماعية - علاقة العقل والنقل كتجربة صوفية - استخدام التكنولوجيا ضد الحياة الأسرية
KONU BAŞLIĞI: İslam’da Vakıf Müessesesi, Sosyal Bilimler Araştırmalarında Kuran’ın Rolü, Bir Sufi Tecrübe Olarak Akıl-Nakil İlişkisi, Teknolojinin Aile Yaşamının Aleyhine Kullanımı
 
 
 1. دراسة المجتمع تحت هداية الوحي: ماذا يقدمه القرآن الكريم للباحث في العلوم الاجتماعية.
 
د.صالح مشوش
حاشور إدير
 

 
 1. استخدام التكنلوجيا الحديثة على الزواج.
 
رضوان الصميدعي
 
Dr. Öğr. Üyesi Hossam Moussa SHOUSHA

 
 1. التجربة الصوفية عند ابن خلدون: بين العقل والنقل.
 
محمد نور كابلان
 

 
 1. نظام الوقف في الشريعة الإسلامية -أهميته الاقتصادية وردُّ الشبهات التي أثيرت حوله.
 
د. محمد رشيد محمد نوري الديرشوي
  

 
 1. أحكام بيع الوقف واستبداله دراسة فقهية مقارنة بالقانون العراقي.
 
Adel Khalil Azzawi - د. خالد  ديرشوي

 
 

 
 
 
SAAT
 
 

 
Paralel Otrurum 1.3 (Arapça)
Yer: Çevrimiçi (Microsoft Teams) - 
SALON 4 LINK
Oturum Başkanı:  Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin HOCİNİ 
 
الجلسات المتزامنة 1.3 

Microsoft Teams :المكان 
رئيس الجلسةالدكتور محمد أمين حسيني
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03.00 – 4.30 PM
(Malaysian Time)
(التوقيت الماليزي)
 
10.00 – 11.30
(Turkey Time)
(التوقيت التركي)
 
 
 
 

 
 
THEME: Personal development and human behaviors in the context of religious and social sciences
محور الجلسة: التنمية الشخصية والسلوكيات البشرية في سياق العلوم الدينية والاجتماعية
KONU BAŞLIĞI: Dini ve Sosyal Bilimler Bağlamında Kişisel Gelişim ve İnsan Davranışları
 
 
 
 1. حديث القرآن عن الإشاعة وأثرها في سلوك الإنسان.
 
عمار عبد السلام نوح
د. نشوان عبده خالد
 

 
 1. دور القرآن الكريم والسنة النبوية في توجيه سلوكيات المرحلة العمرية من 12 إلى 18 سنة بعد 2003م إلى 2022م -نينوى أنموذجاً: دراسة ميدانية تحليلية.
 
Safaa Ahmed Khalaf SABAAWI
Dr. Öğr. Üyesi Hossam Moussa SHOUSHA
 

 
 1. التكامل المعرفي بين العلوم الشرعية والعلوم اللغوية في قضية التعانق في المصحف.
 
أحمد علي اليوسف
 

 
 1. التكامل المعرفي بين علمي التفسير والدلالة.
د. ربيع محمد محمد حفني
 

 
 1.  معايير منح الإجازة القرآنية ومدى تطبيقها في المعاهد القرآنية في جزيرة جاوى بإندونيسيا- دراسة تحليلية تطبيقية
أحمد جميل 
د. نشوان عبده خالد

  
 
 
SAAT
 
 

 
Paralel Otrurum 1.4 (Arapça)
Yer: Çevrimiçi (Microsoft Teams) - 
SALON 6 LINK
Oturum Başkanı:  Dr. Öğr. Üyesi Hossam M. SHOUSHA
 
الجلسات المتزامنة 1.4 

Microsoft Teams :المكان 
رئيس الجلسةالدكتور حسام موسى شوشه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03.00 – 4.30 PM
(Malaysian Time)
(التوقيت الماليزي)
 
10.00 – 11.30
(Turkey Time)
(التوقيت التركي)
 
 
 
 

 
 
in the context of religious and social sciences Common topics THEME:  
محور الجلسة: 
مواضيع المشتركة في سياق العلوم الدينية والاجتماعية
KONU BAŞLIĞI: Dini ve Sosyal Bilimler Bağlamında Ortak Konular
 
 1.    معوقات التكامل المعرفي بين علوم الوحي وعلم النفس كأحد العلوم الإنسانية 
دينا رضوان سعد
د. حسام موسى شوشة

 

 
 1. الاتجاهات الحديثة للربا ورأي الشارع فيها 
 حسام موسى شوشه
د.محمد موسى شوشه
 

 
 1.  الخصائص العامة للإصلاح في القرآن الكريم
 
 محمد ميلاد سعيد سالم
Dr. Öğr. Üyesi Hossa  Moussa Mohamed SHOUSHA

 

 
 1. سمات الإجازة القرآنية في العراق في القرن العشرين: دراسة وصفية تحليلية 
أحمد نورالدين زين العابدين
د. محمد أمين حسيني 

 
 1. تطبيق المنهج النبوي في التربية من خلال وسائل ال تربية الحديثة
  دراسة تأصيلية في ض وء السنة النبوية 
عبد الوهاب عصام زيدان
 

 
  
 

 
Ziyaretçi İstatistikleri

Online: 10 | Bugün: 19 | Bu Ay: 1634 | Bu Yıl: 3825 | Toplam: 14815